NVZ vereniging van ziekenhuizen in Utrecht

Beleidsadviseur werkgeverszaken

5096 € per maand
  • Vakantietoeslag

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is een invloedrijke speler in de zorg. Onze ruim 100 leden zijn algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals audiologische centra, kankercentra, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten.

De NVZ-organisatie bestaat uit drie onderdelen: Beleid & Advies, Programma’s & Projecten en Staf & Ondersteuning. Deze vacature is gepositioneerd binnen de afdeling Beleid & Advies. Kijk voor meer informatie op http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/over-de-nvz

De organisatie

De ziekenhuiszorg verandert snel als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, krapte op de arbeidsmarkt, intensievere samenwerking in netwerken, verschuiving van (ziekenhuis)zorg naar thuis en vervaging van de grenzen tussen cure en care. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg zijn afspraken gemaakt om deze veranderingen in goede banen te leiden. Op die manier moet de zorg op lange termijn betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit blijven. Dit is een ingewikkelde, maatschappelijke opgave die veel van ziekenhuizen vraagt. De NVZ ondersteunt haar leden hierbij. In verband met het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij op korte termijn een beleidsadviseur werkgeverszaken die de NVZ komt versterken.

De functie

Eén van de speerpunten voor de komende jaren is het aanpakken van knelpunten op de arbeidsmarkt voor de zorg. Hoe zorgen we met alle veranderingen in de zorg dat het werken in ziekenhuizen interessant en uitdagend is? En hoe blijven ziekenhuizen een aantrekkelijke werkgever op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt? De functie van beleidsadviseur werkgeverszaken is breed en veelzijdig. Je adviseert de leden van de NVZ op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en overige werkgeverszaken. Je signaleert waar aanpassingen in de Cao Ziekenhuizen en de AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten) nodig zijn. Je zorgt ervoor dat arbeidsrechtelijke/voorwaardelijke ontwikkelingen op praktisch hanteerbare wijze worden doorvertaald naar de ziekenhuisbranche. Je informeert onze leden over actuele ontwikkelingen en hoe deze zich verhouden tot de Cao Ziekenhuizen en de AMS. Daarnaast onderhoud je contacten met leden van de NVZ en andere organisaties, zoals brancheorganisaties, VNO/NCW en het ministerie van VWS. Tenslotte ben je betrokken bij de organisatie van netwerkbijeenkomsten voor P&O-managers.

Taken

· Adviseren van P&O-afdelingen van de leden van de NVZ over arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke kwesties.

· Schrijven van toelichtingen, commentaren en beleidsvoorstellen met betrekking tot de toepassing van de Cao Ziekenhuizen, AMS en andere arbeidsvoorwaarden.

· Onderhouden van het contact met de (P&O) contactpersonen bij de leden van de NVZ.

· Volgen en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van werkgeverszaken en arbeidsrecht.

· Initiëren en organiseren van bijeenkomsten en workshops.

· Participeren in (team overstijgende) projecten.

Wij vragen

Een enthousiaste collega met de volgende kwalificaties:

· Juridische opleiding op HBO/academisch niveau, denk aan specialisatie in arbeidsrecht of opleiding Management, Economie & Recht.

· Werkervaring op het gebied van HR, bij voorkeur in een ziekenhuis.

· Analytisch vermogen, in staat om snel inzicht te verkrijgen en een oordeel te vormen.

· Proactieve en een servicegerichte instelling naar de leden.

· Goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht.

· Resultaatgerichtheid.

· Flexibiliteit.

Wij bieden

Een zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving en een prettig team. Het dienstverband wordt voor een jaar aangegaan met uitzicht op een vaste aanstelling.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, met een maximum startsalaris van €5.096,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (= 36 uur). Vakantietoeslag is 8,33% en eindejaarsuitkering is 8,33%.

Informatie en procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om voor 19 januari a.s. je belangstelling middels een motivatiebrief met CV per e-mail kenbaar te maken bij Joke Goris, P&O manager ([email protected] ). Vermeld als onderwerp “vacature juridisch beleidsadviseur”. De 1e gespreksronde vindt in de week van 24 – 28 januari plaats. Voor meer informatie kun je terecht bij Kor Noorlag, manager van de afdeling Beleid & Advies, bereikbaar via 06 – 55684008.

Meer zien
Bekijk meer informatie

Geef aan dat u hier via Renego.com bent gekomen wanneer u op deze vacature solliciteerd.
Alle vacatures